• 5( 3 შეფასება )
  29 სტუდენტი

    კურსის მიზანი: შევქმნათ საკუთარი თამაში Unity3D პროგრამის გამოყენებით. ამ კურსში ჩვენ             არ შევისწავლით პროგრამირების საწყისებს და კონცეპტს, არამედ…

  70.00 
 • 0( 0 შეფასება )
  12 სტუდენტი

  კურსის აღწერა: კურსში შეისწავლება საოფისე კომპიუტერული პროგრამა საპრეზენტაციო რედაქტორი  Microsoft PowerPoint 2013.  აღნიშნულ პროგრამაში მუშაობა და მისი შესაძლებლობები. კურსი გათვლილია…

  20.00 
 • 0( 0 შეფასება )
  9 სტუდენტი

  კურსის აღწერა : კურსი მოიცავს თანამედროვე სალიტერატურო და სასაუბრო თურქული ენის საწყისი დონის (A1/1 ) ფონეტიკა-ფონოლოგიის, მორფოლოგიისა და სინტაქსის საბაზისო…

  20.00 
 • 5( 1 შეფასება )
  7 სტუდენტი

  ტრენინგის მიზანია სტუდენტებს და სამუშაოს მაძიებლებს დაეხმაროს CV-ს და სამოტივაციო წერილის კვალიფიციურად შედგენაში, დამსაქმებელთან ინტერვიუს პროცესში საკუთარი თავის მომგებიანად მიწოდებაში.…

  30.00  9.90 
 • 0( 0 შეფასება )
  7 სტუდენტი

  კურსის აღწერა: ვისწავლოთ პროგრამების დაწერა Java პროგრამირების ენის გამოყენებით. კურსის სწავლისთვის არ არის საჭირო პროგრამირების ცოდნა, მხოლოდ სტუდენტის მონდომება და …

  50.00