Setup Menus in Admin Panel

კურსის მიზანია დამწყებ ან მოქმედ IT პროექტების მენეჯერებს გააცნოს SCRUM მიდგომის ძირითადი პრინციპები და მისი რეალური გამოყენების შესაძლებლობები. კურსი დაგეხმარებათ ახლებურად გაიაზროთ პროგრამული უზრუნველყოფის თუ სერვისის განვითარების პროცესები და მოგცემთ მიმართულებას მომხმარებელზე ორიენტირებული ღია და თავისუფალი მიდგომების ეფექტური გამოყენებისათვის.

თქვენ ისწავლით

  1. Agile-ის ძირითადი პრინციპები
  2. Scrum-ის როლები, არტეფაქტები და აქტივობები
  3. Scrum-ის მნიშვნელოვანი კომპონენტები (ბექლოგი, სპრინტი, მომხმარებლის ისტორია, ამოცანები და სხვ.)
  4. ვინ არის პროდუქტ ოუნერი?
  5. სქრამმასტერის პასუხისმგებლობები და საჭირო უნარები
  6. დეველოპმენტის გუნდის ფუნქციები და შემადგენლობა
  7. დაგეგმვა Scrum მიდგომით
  8. რა არის სპრინტი და როგორ ხდება მისი დაგეგმვა, განხორციელება, მიმოხილვა და რეტროსპექტივა?

ვის შეუძლია კურსის გავლა

კურსის უფასოა და მისი გავლა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

კურსის გასავლელად პრერეკვიზიტები არ არის, თუმცა მსმენელისთვის უპირატესობაა პროექტის მენეჯმენტის შესახებ ზოგადი წარმოდგენა და საბაზისო ICT უნარები, ასევე IT სფეროში მუშაობის გამოცდილება.

ექსპერტი

გივი მურვანიძე, შემოსავლების სამსახურის სააგენტოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის უფროსის მოადგილე.

IT მიმართულებით 10 წელზე მეტი მუშაობს. მისი გამოცდილება მოიცავს სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურში ტექნოლოგიური პროდუქტებისა და სერვისების განვითარებას. 2010 წლიდან გივი მურვანიძე შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის უფროსის მოადგილეა და სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების პროექტებს ხელმძღვანელობს.

ბიბლიოგრაფია

კურსის შესაქმნელად გამოყენებული იყო გამოცემები:

 1. Kenneth S. Rubin, Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process, 2012
 2. A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK Guide), 2013

პროექტის გუნდი

პროექტი განხორციელდა საკონსულტაციო კომპანია Mindworks-ის მიერ.

პროექტის მენეჯერი: შოთა მურცხვალაძე
ინსტრუქციული დიზაინერი: ნათია გაბრიჩიძე
მულტიმედია დიზაინერი: მალხაზ სვანიძე

 

ონლაინ კურსი შეიქმნა USAID პროგრამისმმართველობა განვითარებისთვის“ (Governing for Growth (G4G) in Georgia) ფარგლებში.

კურსის სილაბუსი

კურსის შესახებ
SV0001 კურსის შესახებ უფასო 00:03:00
მოდული 1 - შესავალი
SV0101 Scrum-ის განმარტება და Agile დეველოპმენტის მანიფესტი უფასო 00:09:00
მოდული 2 - სქრამის ჩარჩო
SV0201 სქრამის ჩარჩო (ნაწილი 1) უფასო 00:09:00
SV0202 სქრამის ჩარჩო (ნაწილი 2) უფასო 00:09:00
მოდული 3 - Agile-ის პრინციპები
SV0301 Agile მიდგომა და ძირითადი პრინციპები უფასო 00:05:00
მოდული 4 - სპრინტები
SV0403 რას ნიშნავს “დასრულებულია”? უფასო 00:02:00
მოდული 5 - მომხმარებლის მოთხოვნები და მომხმარებლის ისტორიები (User Stories)
SV0501 მომხმარებლის მოთხოვნები და ისტორიები (ნაწილი 1) უფასო 00:06:00
SV0502 მომხმარებლის მოთხოვნები და ისტორიები (ნაწილი 2) უფასო 00:05:00
მოდული 6 - პროდუქტის ბექლოგი
SV0601 – პროდუქტის ბექლოგის ერთეულები უფასო 00:07:00
SV0602 – გრუმინგი უფასო 00:07:00
SV0603 – მზაობის განსაზღვრება უფასო 00:02:00
SV0604 – სამუშაო ნაკადის მართვა უფასო 00:05:00
SV0605 – რომელი და რამდენი პროდუქტის ბექლოგი? უფასო 00:05:00
მოდული 7 - გათვლა და გუნდის სიჩქარე
SV0701 – რა და როდის უნდა გავთვალოთ უფასო 00:07:00
SV0702 – PBI-ის შეფასება უფასო 00:04:00
SV0703 – პოკერი უფასო 00:05:00
SV0704 – რა არის სიჩქარე ანუ გუნდის ტემპი უფასო 00:02:00
მოდული 8 - პროდუქტის მფლობელი (Product Owner)
SV0801 – პროდუქტის მფლობელი და მისი ძირითადი პასუხისმგებლობები უფასო 00:10:00
SV0802 – პროდუქტის მფლობელის მახასიათებლები და უნარები უფასო 00:05:00
SV0803 – პროდუქტის მფლობელის სამუშაო უფასო 00:05:00
SV0804 – ვინ უნდა იყოს პროდუქტის მფლობელი? უფასო 00:07:00
მოდული 9 - სქრამმასტერი (ScrumMaster)
SV0901 – სქრამმასტერის როლი და ძირითადი პასუხისმგებლობები უფასო 00:08:00
SV0902 – სქრამმასტერის მახასიათებლები და უნარები უფასო 00:05:00
SV0903 – სქრამმასტერის ერთი სამუშაო დღე უფასო 00:08:00
მოდული 10 - დეველოპმენტის გუნდი (Development Team)
SV1001 – “დეველოპმენტის გუნდი და მისი ძირითადი პასუხისმგებლობები უფასო 00:06:00
SV1002 – დეველოპმენტის გუნდი: თვითორგანიზებული, მულტიფუნქციური და თვითკმარი უფასო 00:04:00
SV1003 – დეველოპმენტის გუნდის T ფორმის უნარები უფასო 00:04:00
SV1004 – მუშკეტერის დამოკიდებულება და მაღალგამტარუნარიანი კომუნიკაცია უფასო 00:07:00
SV1005 – გამჭვირვალე კომუნიკაცია და სწორად გაზომვა უფასო 00:03:00
SV1006 – ფოკუსირება, თავდადება, მდგრადი ტემპი უფასო 00:07:00
მოდული 11 - მენეჯერები
SV1101 – გუნდების ჩამოყალიბება უფასო 00:11:00
SV1102 – გუნდზე ზრუნვა და გარემოს ადაპტაცია უფასო 00:06:00
SV1103 – ღირებულების შექმნის ნაკადის მართვა უფასო 00:03:00
მოდული 12 - დაგეგმვის პრინციპები
SV1201 – Scrum-ის დაგეგმვის პრინციპები უფასო 00:10:00
მოდული 13 - დაგეგმვა სხვადასხვა დონეზე
SV1301 – პორტფოლიოს, პროდუქტის, გაშვებისა და სპრინტის დაგეგმვა უფასო 00:11:00
მოდული 14 - სპრინტის დაგეგმვა
SV1401 – სპრინტის დაგეგმვა უფასო 00:09:00
მოდული 15 - სპრინტის განხორციელება
SV1501 – სპრინტის განხორციელების დაგეგმვა უფასო 00:05:00
SV1502 – სამუშაო ნაკადის მართვა (ნაწილი 1) უფასო 00:07:00
SV1503 – სამუშაო ნაკადის მართვა (ნაწილი 2) უფასო 00:08:00
SV1504 – ყოველდღიური სქრამი უფასო 00:01:00
SV1505 – ამოცანის შესრულება – ტექნიკური პრაქტიკები უფასო 00:02:00
SV1506 – კომუნიკაცია უფასო 00:01:00
მოდული 16 - სპრინტის მიმოხილვა (Sprint Review)
SV1601 – რა არის სპრინტის რევიუ და ვინ მონაწილეობს მასში? უფასო 00:05:00
SV1602 – მოსამზადებელი სამუშაო (ნაწილი 1) უფასო 00:04:00
SV1603 – მოსამზადებელი სამუშაო (ნაწილი 2) უფასო 00:06:00
SV1604 – სპრინტის რევიუს შეხვედრის ჩატარება უფასო 00:08:00
მოდული 17 - სპრინტის რეტროსპექტივა (Sprint Retrospective)
SV1701 – სპრინტის რეტროსპექტივის მიმოხილვა უფასო 00:03:00
SV1702 – სპრინტის რეტროსპექტივის მონაწილეები უფასო 00:03:00
SV1703 – სპრინტის რეტროსპექტივისთვის მოსამზადებელი სამუშაო უფასო 00:07:00
SV1704 – სპრინტის რეტროსპექტივის მიდგომები უფასო 00:06:00
მოდული 18 - შეჯამება
SV1801 – შეჯამება უფასო 00:03:00
415 ჩარიცხული სტუდენტი

საუკეთესო შეფასება

კურსის შეფასებები

 • Microsoft Word 2013 დამწყებთათვის

  მშვენიერია 5

  მადლობა მეგობრებო, ნამდვილად პროდდუქტიული კურსია. ბევრი ახალი რამე ვისწავლე.
  გიორგი
 • Microsoft Word 2013 დამწყებთათვის

  ძალიან კარგია 4

  ძალიან კარგი კურსია. ბევრი რამ ვისწავლე
  სოსო გეგეჭკორი
 • SWIFT 3 დამწყებთათვის

  Cool 5

  ძალიან კარგია. მომეწონა. საინტერესო თემები და ცოდნაა გადმოცემული. ჯერ მეხუთე ვიდეოზე ვარ და უკვე კმაყოფილი ვარ. იმედია მალე დადებთ iOS დეველოპმენტის სრულ კურსაც.
  გიორგი პაიჭაძე
 • GAME დეველოპმენტი დამწყებთათვის

  ყოჩაღ, მაგარი იდეაა! 5

  მშვენიერი კურსებია მაგარ ფასად!
  Giorgi Abelashvili
 • Microsoft Word 2013 დამწყებთათვის

  მადლობა 5

  ძალიან მაგარი კურსია. ბევრი რამ ვისწავლე. თავიდან ვიფიქრე ძალიან სუსტი კურსი იყო ტუმცა იმდენი საინტერესო დეტალი ვიპოვე. სუპერ... კარგები ხართ!
  ლაშა ბახუტაშვილი
  ყველა უფლება დაცულია © 2019 Skills.ge | Developed by Brandify.ge

საიტის ადმინისტრირება შეჩერებულია. ბოლო განახლება: 2019 წლის 1 სექტემბერი